Listování
od 

Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif) / Klápová, Helena, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultramafic xenoliths in basaltoids of south half of map-sheet 1:50 000 11-24 Žlutice (NW Bohemia)
Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 44 (1989), s. 9-49
Zdroj: ČGS (UNM)
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika) / Adamovič, Jiří, Ulrych, Jaromír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, 3-4 (2004), s. 205-215
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika) / Adamovič, Jiří, 1965-, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 205-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Ul'tramafičeskije želvaki v bazal'toidach severnoj Moravii
Ultrapotassic Intrusions of the Bohemian Massif: Insights into the Variscan Sub-continental Lithospheric Mantle? / Holub, František V. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrapotassic plutonic rocks of the Chotělice Intrusive Complex in the basement of the Bohemian Cretaceous Basin, Eastern Bohemia
Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation / Holub, František V. -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 5-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrapotassic quartz melasyenite from Nebahovy near Prachatice, South Bohemia: geochemically anomalous lamproitic rock
Ultrapotassic rocks of the Bohemian Massif: Subduction-related magmas or melting products of heterogeneous subcontinental mantle? / Holub, František V. -- In: Mineralogicko-petrologické Sympózium Magurka '2000 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Ultrasonic investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks / Klíma, K., Kotková, Jana, Lokajíček, T., Pros, Z., Přikryl, R. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Palaeontologie -- ISBN 0534-0403 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Sklenář, Jan, Živor, Roman -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-22(310) (1999), s. 337-346
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ultrasonic Determination of Porosity in Homogeneous Ceramic Samples / Eskelinen, J., Haeggström, E., Hortling, A., Karlqvist, R., Kohout, Tomáš, Lassila, I., Pesonen, L. J. -- In: Geophysica -- Roč. 49, 1/2 (2013), s. 25-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ultrasonic emission as a tool for evaluation of rock instability - laboratory study / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Veverka, Ján, Vilhelm, J. -- In: Rockbursts and seismicity in mine -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ultrasonic investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks / Klíma, Karel, Kotková, J., Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Sb4 (1999), s. 160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ultrasonic Investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks / Klíma, Karel, Kotková, Jana, 1963-, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, Richard, 1968- -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Vol. 4 (1999), p. 160
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrasonic measurements for the pumping hydro-power plant Centro Cuba-Caracusey
Ultrasonic modulation of high-speed water jets / Foldyna, Josef, Remisz, J., Vijay, M. M. -- In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration -- s. 327-332
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG