Listování
od 

Ultrasonic investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks / Klíma, K., Kotková, Jana, Lokajíček, T., Pros, Z., Přikryl, R. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Palaeontologie -- ISBN 0534-0403 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír, Sklenář, Jan, Živor, Roman -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- M-22(310) (1999), s. 337-346
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ultrasonic Determination of Porosity in Homogeneous Ceramic Samples / Eskelinen, J., Haeggström, E., Hortling, A., Karlqvist, R., Kohout, Tomáš, Lassila, I., Pesonen, L. J. -- In: Geophysica -- Roč. 49, 1/2 (2013), s. 25-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ultrasonic emission as a tool for evaluation of rock instability - laboratory study / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Veverka, Ján, Vilhelm, J. -- In: Rockbursts and seismicity in mine -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ultrasonic investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks / Klíma, Karel, Kotková, J., Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Sb4 (1999), s. 160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ultrasonic Investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks / Klíma, Karel, Kotková, Jana, 1963-, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, Richard, 1968- -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Vol. 4 (1999), p. 160
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrasonic measurements for the pumping hydro-power plant Centro Cuba-Caracusey
Ultrasonic modulation of high-speed water jets / Foldyna, Josef, Remisz, J., Vijay, M. M. -- In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration -- s. 327-332
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ultrasonically modulated pulsed jets: basic study / Foldyna, Josef, Vijay, M. H. -- In: 12th International Conference on Jet Cutting Technology - Applications and Opportunities -- s. 15-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ultrasonically Modulated Pulsed Water Jets: Effect of Frequency on Performance / Foldyna, Josef, Vijay, M. M. -- In: Documenta geonica 1996 -- s. 53-58
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ultrasonically modulated pulsed water jets: Effect of frequency on performance / Foldyna, Josef, Vijay, M. M. -- In: Geomechanics 96. Geomechanics - Numerical Modelling in Geomechanics - Numerical Modelling using Itasca Codes - Water Jet Technology. Proceedings of the International Conference -- s. 303-308
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ultrasound in mining industry
Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey / Vlastník, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným / Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 97-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR / Pauliš, Petr, 1956-, Rüsenberg, Kurt A. -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 47 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína / Cílek, Václav, jr., Malý, Pavel -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 16, č. 4 (1991), s. 242-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Umělé dutiny pod zemským povrchem / Skřivánek, František -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 191-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Umělý mokřad na Stříbrném potoce / Pondělíček, Michael -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 3 (2001), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras) / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Umstellung der Erdgas-Lagerstätte Dunajovice ČSSR auf Untergrund-Gasspeicherbetrieb / Bittkow, P., Dorda, Otakar, Kretzschmar, H.-J., Lang, Zdeněk -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 29, Nr. 8 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)