Listování
od 

Uniform estimate of the constant in the strengthened CBS inequality for anisotropic non-conforming FEM systems / Blaheta, Radim, Margenov, S., Neytcheva, M. -- In: Numerical Linear Algebra with Applications -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 309-326
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uniform regional manifestations of the post-impact hydrothermal activity in the Czech crater
Unijne programy współpracy transgranicznej Polski / Podemski, Maciej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 1 (2009), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT / Coufal, Pavel, Mejstříková, Lubomíra -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1996), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní důlní dílo na závodě Staříč / Stachovcová, Alena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi / Poustková, Markéta, Řehoř, Michal, Schmidt, Pavel, 1936- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 451-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě / Hoch, Ivan, Uher, Antonín, Waclawik, Petr, Welser, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 236-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní nález silicitové sekery z Hluku / Dufka, Kamil, Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Slovácko -- ISSN 0583-5569 -- Roč. XLIX, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida / Prokop, Rudolf J., 1934-, Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 4 (1983), s. 181-186, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Zasadil, Bořek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 411-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud / Suček, Pavel -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní pozice palygorskitové zeminy mezi dolomitovým komplexem a bentonitizovaným nadložím ve střední Belize / Novák, Jiří Karel -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- Roč. 25, - (2006), s. 3-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Unikátní vltavín z Kojetic / Dočkal, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 249-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku / Budil, Petr, Mergl, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Unionoid bivalves from the Miocene Berzdorf Basin (eastern Germany): taxonomic remarks and implications for palaeoecology and palaeoclimatology / Büchner, Jörg, Scholz, Henning, Tietz, Olaf -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 244, no. 1 (2007), p. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
A unique discovery of silurian flexible crinoids attached to an orthocone nautiloid shell
Unique Find of Siliceous Axe from Hluk
Unique find of sphalerite on the ČSM Mine in Stonava (Czech Part of Upper Silesian Coal Basin)