Listování
od 

Unusual types of secondary calcite from the Scarisoara Ice Cave, Bihor Mts., Romania / Hercman, H., Onac, B. P., Žák, Karel -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc -- s. 118-122
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Unusual uranium mineralization in Cretaceous sediments from Jetřichovice (northern Bohemia)
Unusually preserved Metaconularia manni (Roy, 1935) from the Silurian of Iowa, and the systematics of the genus / Galaviz, Monica I., Gunderson, Gerald O., Hughes, Nigel C., John, Douglas L., Meyer, Ronald -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 84, no. 1 (2010), p. 1-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Up and down periods in Czech mining. Studies on history of mining
Úpadek hornických měst - vize druhého života a nové identity / Cílek, Václav -- In: Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference -- S. 11-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika / Chábera, Stanislav, Huber, Karl H. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Updated record of the Pliocene mammalian assemblanges from the Czech and Slovak Republic / Čermák, Stanislav, Fejfar, O., Horáček, I., Wagner, Jan -- In: 6th Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists : volume of abstracts -- S. 99-99
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif / Bábek, Ondřej, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 14 (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Updating of the gravity data base / Pick, Miloš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 38, č. 4 (1994), s. 352-358
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Updating the Neogene Rodent biochronology in Europe / Fejfar, Oldřich, 1931-, Heinrich, W. D., Lindsay, E. H. -- In: Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO -- Vol. 60 (1998), p. 533-553
Zdroj: ČGS (UNM)
Upgrading of magnetic susceptibility of conodont sample residues before magnetic separation / Carls, P., Slavík, Ladislav -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 38, č. 2 (2005), s. 171-172
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - an impact crater or a salt diapir?
Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir? / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 44-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti / Krejčík, Zdeněk, Véle, Ivo -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1985), s. 25-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii / Gregerová, Miroslava -- In: Mikroskopie 2000 -- ISBN 80-01-02244-7 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin / Vlašímský, Pavel -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění geologických a geofyzikálních metod při archeologickém výzkumu v okolí Abúsíru
Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 507-513
Zdroj: ČGS (UNM)
Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově / Bachratý, Jaroslav, Červenka, Jiří, Dostál, Petr, Glisníková, Věra, Honc, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 178-180
Zdroj: ČGS (UNM)