Listování
od 

Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek / Hrubanová, Jiskra, Těžký, Antonín, Vajdová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 130-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 128-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Upřesnění struktury karbonátů Ritveldovou metodou a geologická interpretace výsledků / Eichler, F., Suchý, Václav -- In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 3, č. 2 (1996), s. 133-140
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 347-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Upscaling small basin study results in time and space using non-linear statistics / Beudert, Burkhard, Bittersohl, Jochen, Krám, Pavel, Lischeid, Gunnar, Weyer, Christina -- In: International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins. Extended abstracts -- ISBN 978-3-89720-996-1 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Upstream waves and field line resonances: simultaneous presence and alternation in Pc3 pulsation events / Best, I., Holló, L., Lühr, H., Miletits, J. D., Střeštík, Jaroslav, Szendröi, J., Vellante, M., Verö, J., Zieger, B. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 15, Supplement 3 (1997), s. C646
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Upstream waves and field line resonances: simultaneous presence and alternation in Pc3 pulsation events / Best, I., Holló, L., Lühr, H., Miletits, J. C., Střeštík, Jaroslav, Szendröi, J., Vellante, M., Verö, J., Zieger, B. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 16, č. 1 (1998), s. 34-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components / Borovec, Zdeněk -- In: Eleventh Conference on Clay Mineralogy and Petrology in České Budějovice -- ISBN 80-7066-715-X -- s. 251-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Uralit z Olešnice u Trhových Svinů / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Uralské acháty / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Uralské acháty / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Uralské acháty / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 13, č. 4 (1983), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Uralské rubíny / Řídkošil, Tomáš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika / Zimák, Jiří, 1956- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 162-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy) / Čadek, Josef, 1929-1988, Šťastný, Martin -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 298-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Uran v Austrálii / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 5 (1983), s. 202
Zdroj: ČGS (UNM)
Uran v českých dějinách / Majer, Jiří -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 34, č. 4 (2001), s. 233-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech / Schovánek, Pavel, Sulovský, Petr, 1952-, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 88-93, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ / Klomínský, Josef -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 97, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)