Listování
od 

Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia) / Kříž, Jiří, Steinová, Marika -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Uppermost silurian echinoderm fauna of the "lobolith hillside" near Řeporyje, central Bohemia
Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch / Hrinko, Vasil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 347-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava důlních vod na ÚDV Svatava / Bestová, Iva, Heviánková, Silvie, Zechner, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava empirického amfibol-klinopyroxenového geoteploměru / Kus, Čestmír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 185-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava grafitových surovin v Netolicích / Krása, Jaroslav, Kříž, Václav, Malý, Rudolf -- In: Rudy -- s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram / Malý, Rudolf, Tacl, Alexandr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava odpadov s obsahom arzénu
Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze / Čermák, Petr, 1946-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 647-653
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava rudnin s obsahem volného stříbra / Malý, Rudolf -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon / Haškovec, Ladislav, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál / Brožek, Miroslav, Jančárek, Jan, Kašparová, Dana -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava zahrievacieho stolíka Leitz 350 na kryptometrické účely / Čeplík, Jaroslav, Hurai, Vratislav -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Úpravárenské kaly úpravny závodu RD Horní Benešov 15 let po ukončení těžby moderní etapy těžby
Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy / Bulandr, Jiří, Poláček, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 216-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Úpravna důlních vod Svatava / Schmidt, Richard, Zárybnický, Milan -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 9 (1998), s. 246-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území / Balon, Karel, Fišera, Emil, Řehoř, Michal, Vondráček, Vráťa -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 5 (1993), s. 170-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek / Hrubanová, Jiskra, Těžký, Antonín, Vajdová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 130-131
Zdroj: ČGS (UNM)