Listování
od 

Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami / Pechar, František -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 80, č. 9 (1986), s. 897-903
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter / Pechar, František, Procházková, Eva, Rykl, Drahoš, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 71-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí / Honěk, Josef -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra / Pichler, Evžen, Stanek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 380-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu / Haba, Jozef, Havlásek, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 209-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže / Biela, Renata, Čech, Dalibor, Maršálková, Eliška, Palčík, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 5 (2014), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování / Procházka, Petr, Skořepová, Jiřina, Vencovský, Miloš -- In: Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94 -- s. 178-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 519-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou / Macura, Viliam -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 11 (1987), s. 296-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne / Kovanič, Ĺudovít, Leščinský, Imrich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 340-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ / Fazekaš, Jozef -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 239-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Určovací metody / Kouřimský, Jiří -- In: O drahých kamenech -- s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle / Kašpar, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 203-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování drahých kamenů / Bauer, Jaroslav -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 58-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu / Jahoda, Karel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 6 (1997), s. 187-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Určování koeficientu útlumu z amplitudových a fázových spekter vertikálního seizmického profilování
Určování minerálů mikropočítačem IQ 151 / Hušák, Michal -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 5 (1987), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie / Halounová, Lena, 1956-, Pravda, Luděk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou / Bek, Eduard -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 7-8 (1985), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy / Kühn, Petr, Szelcsányiová, Jana -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 4 (1988), s. 41-59
Zdroj: ČGS (UNM)