Listování
od 

Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle / Kašpar, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 203-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování drahých kamenů / Bauer, Jaroslav -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 58-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu / Jahoda, Karel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 6 (1997), s. 187-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Určování koeficientu útlumu z amplitudových a fázových spekter vertikálního seizmického profilování
Určování minerálů mikropočítačem IQ 151 / Hušák, Michal -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 5 (1987), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie / Halounová, Lena, 1956-, Pravda, Luděk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou / Bek, Eduard -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 7-8 (1985), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy / Kühn, Petr, Szelcsányiová, Jana -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 4 (1988), s. 41-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie / Bodnárová, L., Hela, R., Hlaváč, L. M., Janurová, E., Mádr, V., Pustelník, J., Sitek, Libor -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 101-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Určování výšek bodů geometrickou nivelací / Doležalová, Hana -- In: Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 19-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla / Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Č. 4 (1987), s. 375-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami / Michalík, Pavel -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 473-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře / Bouška, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 344-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Urgon Kavkaza i Zapadnych Karpat / Kotetišvili, J. V. -- In: Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat -- s. 25-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Urgonian Coral Association from Albania / Peza, Luftulla Hasan -- In: Biology and Geology of Coral Reefs. Programme and Abstracts -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Urgonian (Early Cretaceous) Echinoids of the Mirdita Zone (Southeast Albania) / Peza, Luftulla Hasan, Žítt, Jiří -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. 5 (2002), s. 327-332
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Urgonian (Early Cretaceous) echinoids of the Mirdita Zone (southeast Albania) / Peza, Luftula H., Žítt, Jiří -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. 5 (2002), s. 327-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Urgonian facies in the West Carpathians / Mišík, Milan -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 25-54
Zdroj: ČGS (UNM)
The Urgonian Facies (Lower Cretaceous) in Albania / Peza, Luftulla Hasan -- In: 6th International Cretaceous Symposium -- s. 101
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Urgonian Facies (Lower Cretaceous) in Albania / Peza, Luftulla Hasan -- In: Buletini i Shkencave Gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- 19 (38), s. 5-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ