Listování
od 

Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov / Plášil, Jakub, Tvrdý, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Uranopilit z Předbořic / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956-, Škácha, Pavel, Vojtek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 208-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranopilite and jáchymovite from the Horní Slavkov uranium deposit
Uranopilite from Předbořice mine
Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics / Čejka, Jiří, 1929-, Kolitsch, Uwe, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 185, no. 1 (2008), p. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov / Bouček, Zdeněk, Dubanský, Alois -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 11-12 (1990), s. 339-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 45-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve / Skalický, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 344-345, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi / Dubanský, Alois -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 534-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory) / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Škácha, Pavel (2006) -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Uranová mineralizace v okolí Tasova / Hlisnikovský, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranovaja mineralizacija gidrotemaľnych žil v mestoroždenii Novoveska Guta (Slovackije Rudnyje gory)
Uranové hornictví v České republice / Michálek, Bedřich -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Horní Slavkov / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 1 (1986), s. 5-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Martaus, Alexandr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 492-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Rožná (Český masív, Česká republika): pozdně variská a povariská hydrotermální mineralizace vázaná na střižnou zónu
Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace / Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 105-110
Zdroj: ČGS (UNM)