Listování
od 

Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve / Skalický, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 344-345, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi / Dubanský, Alois -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 534-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory) / Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Škácha, Pavel (2006) -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006 -- ISBN 80-244-1560-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Uranová mineralizace v okolí Tasova / Hlisnikovský, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 250-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranovaja mineralizacija gidrotemaľnych žil v mestoroždenii Novoveska Guta (Slovackije Rudnyje gory)
Uranové hornictví v České republice / Michálek, Bedřich -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Horní Slavkov / Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 1 (1986), s. 5-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Martaus, Alexandr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 492-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Rožná (Český masív, Česká republika): pozdně variská a povariská hydrotermální mineralizace vázaná na střižnou zónu
Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace / Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 76-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 105-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách / Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 305-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové minerály České republiky a jejich naleziště / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 179-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949 / Bufka, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě / Holéczy, Daniel, Pauliš, Petr, 1956-, Šikola, Drahoš -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj / Šuráň, Josef, Veselý, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 372-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava / Belova, L. N., Doynikova, O. A., Gorshkov, A. I., Sivtsov, A. V. -- In: Geologija rudnych mestoroždenij -- ISSN 0016-7770 -- Vyp. 45, no. 6 (2003), s. 514-530
Zdroj: ČGS (UNM)