Listování
od 

Urban Environment in European Big Cities / Cetkovský, Stanislav, Kallabová, Eva, Klusáček, Petr, Kolibová, Barbora, Lacina, Jan, Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 46-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
"Urban Legends" on Confines Between Social Sciences and Humanities: Anthropological, Folkloristical or Sociological Discourse?
Urban stream syndrome and new approach to urban stream rehabilitation
Urbanization in seismically susceptible areas / Rouhban, B., Šibrava, Vladimír -- In: Geology and the Environment, an International Manual in Three Volumes. Volume III, Geology an Land-Use Planning -- s. 194-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách / Tesař, Otakar -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 31, č. 3 (1983), s. 157-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení berylu / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 489
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů / Buryan, Petr, 1947-, Macák, Jiří, Staněk, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika / Kuchovský, Tomáš, Říčka, Adam -- In: Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Určení mocnosti eroze flyšových sedimentů v bělokarpatské jednotce magurského flyše
Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami / Pechar, František -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 80, č. 9 (1986), s. 897-903
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter / Pechar, František, Procházková, Eva, Rykl, Drahoš, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 71-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí / Honěk, Josef -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra / Pichler, Evžen, Stanek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 380-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu / Haba, Jozef, Havlásek, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 209-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže / Biela, Renata, Čech, Dalibor, Maršálková, Eliška, Palčík, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 5 (2014), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování / Procházka, Petr, Skořepová, Jiřina, Vencovský, Miloš -- In: Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94 -- s. 178-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 519-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou / Macura, Viliam -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 11 (1987), s. 296-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne / Kovanič, Ĺudovít, Leščinský, Imrich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 340-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ / Fazekaš, Jozef -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 239-241
Zdroj: ČGS (UNM)