Listování
od 

Usazené srážky a chemismus malého horského povodí / Fottová, Daniela, Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav -- In: Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005 -- ISBN 80-02-01754-4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR / Fottová, Daniela -- In: Atmosférická depozice 2004 -- ISBN 80-02-01659-9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí / Eliáš, Václav, Fottová, Daniela, Kulasová, Alena, Šír, Miroslav, Tesař, Miroslav -- In: Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století -- ISBN 80-85813-76-9 -- 198
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Usazené srážky na Šumavě / Fottová, Daniela, Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav -- In: Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference -- S. 79-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Hermann, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renáta, Válková, Ivana -- In: Project Elbe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-70-X -- s. 40-47, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
The use of aerial photographs in solving of some problems in engineering geology
Use of BAKYB-1 system for a technical-economical study in Rudňany ore district. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Mathematical methods in geology
The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic / Anděl, Petr, Fottová, Daniela -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic / Anděl, Petr, 1953-, Fottová, Daniela -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
The use of biological methods in studies of karst / Fuksa, Josef K. -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
The use of Bohemian Cretaceous marly limestone in the building industry and sculpture
Use of by-products and overburden from coal mining and its potential contribution to peat bogs protection
Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement / Reymond, Philippe, Šantrůčková, Hana, Uhlířová, Eva -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Břevnov Abbey, Prague, Czech Republic, September 11-16, 2005 : abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment / Straka, Pavel, Sýkorová, I. -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 14 (2005), s. 61-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment / Straka, Pavel, 1947-, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 14 (2005), p. 61-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Use of CFCs and tritium to determine the fraction of modern water contaminated by nitrates in Bohemian cretaceous basin
Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga, Roubíček, V. -- In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Symposium Program -- s. 260
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga, Roubíček, V. -- In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Proceedings -- s. 718-1-718-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The use of complex geophysical methods at the northern margin of the Merkur and Březno brown coal quarries