Listování
od 

Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí / Eliáš, Václav, Fottová, Daniela, Kulasová, Alena, Šír, Miroslav, Tesař, Miroslav -- In: Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století -- ISBN 80-85813-76-9 -- 198
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Usazené srážky na Šumavě / Fottová, Daniela, Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav -- In: Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference -- S. 79-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Hermann, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renáta, Válková, Ivana -- In: Project Elbe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-70-X -- s. 40-47, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
The use of aerial photographs in solving of some problems in engineering geology
Use of BAKYB-1 system for a technical-economical study in Rudňany ore district. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Mathematical methods in geology
The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic / Anděl, Petr, Fottová, Daniela -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic / Anděl, Petr, 1953-, Fottová, Daniela -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
The use of biological methods in studies of karst / Fuksa, Josef K. -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
The use of Bohemian Cretaceous marly limestone in the building industry and sculpture
Use of by-products and overburden from coal mining and its potential contribution to peat bogs protection
Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement / Reymond, Philippe, Šantrůčková, Hana, Uhlířová, Eva -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Břevnov Abbey, Prague, Czech Republic, September 11-16, 2005 : abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment / Straka, Pavel, Sýkorová, I. -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 14 (2005), s. 61-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment / Straka, Pavel, 1947-, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 14 (2005), p. 61-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Use of CFCs and tritium to determine the fraction of modern water contaminated by nitrates in Bohemian cretaceous basin
Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga, Roubíček, V. -- In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Symposium Program -- s. 260
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga, Roubíček, V. -- In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Proceedings -- s. 718-1-718-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The use of complex geophysical methods at the northern margin of the Merkur and Březno brown coal quarries
The use of complex underground geophysical methods for slope stability investigation of the Krušné hory Mts
Use of computer methods for solving the problem of gas dynamics in the deep mines