Listování
od 

Using the resistivity method to define the rock massif zones affected by old mine workings
Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach / Šiška, František -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 135
Zdroj: ČGS (UNM)
Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"? / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 435-436
Zdroj: ČGS (UNM)
Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice / Hylská, Michaela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. mimoř.č. (2013), s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Uslovija obrazovanija piropovych peridotitov i eklogitov v kristalličeskom fundamente Bogemskogo massiva i jego analogov / Dobrecov, N. L. -- In: Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde -- No. 73 (1982), s. 50-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Usměrnění kónických schránek tentakulitů a vnitřní vlnění ve vodním prostředí
Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001) / Vrbová, Marie -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 7 (2001), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Úspěch naší paleontologie v Libyi / Fejfar, Oldřich, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn / Bůzek, František, Onderka, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 3 (1994), s. 143-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Úspešný vstup geológie do ôsmej päťročnice / Kuráň, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 1 (1999), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 1 (1999), s. 36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ustavení oborové skupiny učitelské geologie / Zapletal, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 324
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití / Datel, Josef, Krásný, Jiří -- In: Mezinárodní balneotechnické dny -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Ústí Dunaje ve spodním panonu / Batík, Petr, 1938- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill / Ulrych, Jaromír, 1943-, Wiesner, Tomáš -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústí nad Orlicí: a new L6 chondrite from Czechoslovakia / Bukovanská, Marcela, El Goresy, A., Jakeš, Petr, 1940-2005, Pernicka, E. -- In: Meteoritics -- Vol. 18, no. 3 (1983), p. 223-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let / Pravda, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 4 (1999), s. 99-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ