Listování
od 

Utilization of coal in the Czech Republic review overlook / Buchtele, Jaroslav, 1934-, Kolat, Pavel, 1943-, Roubíček, Václav, 1944- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 1 (141), p. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook / Buchtele, Jaroslav, Kolat, P., Roubíček, V. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, 1/141/ (2006), s. 7-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers / Anger, Ladislav, Holý, S., Skořepová, Jiřina, Volf, J. -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 11/104/ (1997), s. 99-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers / Anger, Ladislav, Holý, Stanislav, Trčková-Skořepová, Jiřina, Volf, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 11(104) (1997), p. 99-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilization of Ferrites for Water Treatment / Hencl, Vladimír, Lešková, Daniela, Mucha, Pavel, Orlíková, Alexandra -- In: Water Research -- ISSN 0043-1354 -- Roč. 29, č. 1 (1995), s. 383-385
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- S. 527-537
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilization of GIS methods for evaluation and protection of termal and mineral springs
Utilization of hyperspectral image optical indices to assess the Norway spruce forest health status / Albrechtová, Jana, Entcheva-Campbell, Petya, Hanuš, Jan, Kopačková, Veronika, Lhotáková, Zuzana, Mišurec, Jan, Weyermann, Jörg -- In: Journal of Applied Remote Sensing -- ISSN 1931-3195 -- Roč. 6, č. June (2012), 25
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Utilization of Image Analysis in Herpetology / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Martinec, Petr, 1942- -- In: Herpetology '97 - Abstracts of the Third World Congress of Herpetology, 2-10 August 1997 Prague, Czech Republic -- s. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilization of injection at the stabilization of heel part of dump body
Utilization of knowledge about geochemical evolution of mine water for suitable choice of proper remediation, cleaning technology, and short and long term measures at minimizing of environmental and health risk
Utilization of mine waters from the Ostrava-Karviná mining area into the coal preparation plants
Utilization of mobile molecular element forms in geological prospection
The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology / Hanzlík, Josef -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 14-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilization of old mine workings in the Czech Republic / Hudeček, V., Kukutsch, Radovan, Žůrek, P. -- In: Journal of Mines, Metals and Fuels -- Roč. 60, 7-8 (2012), s. 151-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure / Grmela, Arnošt, Michálek, Bedřich, Rapantová, Naďa, Zábojník, Pavol, Zeman, Josef -- In: Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic -- ISBN 978-80-248-1767-5 -- 627
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Pacific Rim International Conference on Water Jetting Technology /9./ Proceedings -- S. 181-187
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement / Blaha, Lubomír -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic / Richterová, Dana -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 10, no. 1-2 (2004), p. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)