Listování
od 

Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 1, č. 1(133) (2004), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku / Malík, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 150-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Útlum hlubinného hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, vypouštění důlních a odpadních vod a jakost vody ve vodních tocích
Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum / Iványi, Koloman -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Útlum těžby uranu v České republice / Mašková, Marie -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 8 (1998), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci / Kostelníček, Petr -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Útvary jursko-kriedového rozhrania v západnej časti flyšového pásma Západných Karpát na poľsko-českom pohraničí : Źywiec 27.-29. september 2008
Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy / Jiránková, E., Mikoláš, M., Waclawik, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2012 -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska) / Golonka, J., Krobicki, M., Skupien, P., Strzeboński, P., Vašíček, Zdeněk, Waśkowska, A. -- In: Geologia 2008 -- Roč. 35, 2/1 (2009), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza / Michalík, Jozef, 1946- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych / Golonka, J., Krobicki, M., Skupien, P., Strzeboński, P., Vašíček, Zdeněk, Waśkowska, A. -- In: Geologia 2008 -- Roč. 35, 2/1 (2009), s. 39-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úvaha nad horním zákonem / Kožíšek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria / Hladil, Jindřich, Melichar, Rostislav -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Roč. 2, č. leden (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?) / Vlašímský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvaha o krajině / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 9 (1996), s. 257-258
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov / Koranda, Jan, Středa, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvaha o zdrojích energie pro 21. století / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 3 (2001), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu / Krejčí, Jan -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geographia -- Roč. 18, č. 5 (1988), s. 189-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace / Štefan, Václav -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Č. 15 (2012), s. 7-47, obálka s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)