Listování
od 

Václavské náměstí - střed Prahy - střed Evropy / Cílek, Václav -- In: Architekt -- Roč. 42, č. 9 (1996), s. 7-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vacuum packing as alternative for modern papers storage - yes or no?
Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) from the lower Devonian of Bohemia
Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu / Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 4 (1983), s. 187-188, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vajskovské vodopády / Vítek, Jan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 7 (1989), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů - ano či ne? / Brožová, L., Jonášová, Š., Ohlídalová, Martina, Vávrová, P. -- In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů -- ISBN 978-80-86413-62-4 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
The Valangian ammonites from the Lower Cretaceous deposits accompanying the Štramberk limestone / Houša, Václav, Vašíček, Z. -- In: Abstract Book in the IGCP Project Annual Meeting -- s. 41-42
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku / Skupien, Petr, Smaržová, Alexandra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 57-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Valchov / Hladil, Jindřich, 1953-, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 90-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Valdíkov, a locality of coloured quartz varieties
Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene / Peštál, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Valentinagraptus a new genus of plectograptid graptoloid from the lower Ludlow (Silurian) of Barrandian, Bohemia / Piras, Sergio -- In: Geological journal -- ISSN 0072-1050 -- Vol. 41, no. 5 (2006), p. 581-590
Zdroj: ČGS (UNM)
Valid publication of the name Tricholomopsis flammula (Fungi, Basidiomycota, Tricholomataceae), a species clearly separated from T. rutilans / Holec, Jan -- In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 178, č. 3 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Validace jména Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae)
Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty / Geršl, Milan, Knésl, Ilja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Validation of 3D synthetic seismograms based on the ray-Born approximation / Šachl, Libor -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 57, no. 1 (2013), p. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae) / Herman, Alexei Borisovič, Kvaček, Jiří -- In: Časopis Národního muzea, řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 174, č. 1-4 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones:Araceae) / Herman, Alexej Borisovič, Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 174, no. 1-4 (2005), p. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks / Brož, M., Doležalová, L., Hanuš, R., Křížová, H., Michálková, J., Milický, M., Nakládal, P., Navrátil, Tomáš, Polák, M., Rohovec, Jan, Rousová, P., Sosna, K., Vaněček, M., Záruba, J. -- In: ICP Information Newsletter. CD-ROM edition -- Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1343396-1343396
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ