Listování
od 

Východoslovenské obsidiány a jejich využití / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 150-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchova a příprava odborníků v geologii / Hanzel, Vladimír, 1937-, Melioris, Ladislav, 1934- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin / Kryl, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 344-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin / Kryl, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchova vědeckých pracovníků v ÚÚG / Hrabák, Jiří, Roos, Emil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchoz Perd'e Fogu: klasický odkryv 'ortocérových vápenců' v oblasti Fluminimaggiore (JZ Sardinie)
Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava / Budil, Petr, Goliáš, Viktor, Holub, František, Jašková, Vladimíra, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, Melichar, Rostislav, Mikuláš, Radek, Prokop, Rudolf, Štorch, Petr -- In: Přírodovědné studie muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 12-13, č. podzim (2011), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výchozí situace / Cílek, Václav -- In: Pokusy a dobrodružství : poznámky k eseji -- S. 29-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika) / Hýlová, Lada, Jirásek, Jakub, 1978-, Sivek, Martin, 1948-, Wlosok, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 85-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 1, 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vychyľovka Formation - new lithostratigraphic unit in Magura Flysch (Paleogene of Kysuca and Orava)
Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy) / Potfaj, Michal -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda / Cílek, Václav -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 111-116
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže / Šelle, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 493-515
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže / Šelle, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 529-548
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy / Vojtaško, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 97-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Vydavatelská činnost / Gabriel, Miroslav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie / Fiferna, Patrik -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 91
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)