Listování
od 

Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 5-6 (1986), s. 149-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypálené jíly - důležitý posypový materiál / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 309, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypálené nerosty / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 12 (1987), s. 557-559, 2 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě / Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956-, Vondrka, Aleš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 7 (2013), s. 234-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci / Elečko, Michal, Kraus, Ivan, Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyplňovanie priestoru štvorstenami / Kolcun, Alexej -- In: Konference o geometrii a grafice /29./ Sborík příspěvků -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet a prezentace ploch v geologii / Dressler, M. -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 317-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu / Zabadal, Stanislav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 167-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22 / Mašek, František -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 38-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií / Hulman, Rudolf -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 303-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí / Peška, Pavel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 110-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát" / Chura, Jan, Michalec, Zdeněk, Zotyka, Václav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 56, č. 2 (2008), s. 15-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján) / Hübner, Miloš, Trešl, Jiří, 1947-2011, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet odvozených polí z gravimetrických měření - obecné řešení
Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin / Vacek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině / Baratoux, Lenka, Machek, Matěj, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině / Baratoux, L., Machek, Matěj, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 233-235
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině / Baratoux, Lenka, Machek, Matěj, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků / Dušátko, Drahomír, Pick, Miloš, Ugorný, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet sedání podloží násypu na dálnici D2 u Lanžhota / Nešvara, Jaromír, Velek, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)