Listování
od 

Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin / Straka, František -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 171-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin / Straka, František -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 231-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin / Straka, František -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 268-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk / Kunčický, David -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 241-247
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: ANSYS 2008 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači / Klimeš, Jaroslav, Zabadal, Stanislav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 142-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin / Krejčí, Petr -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody / Očenášek, Vladimír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 6 (1991), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti / Divinec, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování / Honěk, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočetní klastry / Jakl, Ondřej -- In: Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 81-85
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočetní technika a matematické metody / Reichmann, František, Sattran, Vladimír -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu / René, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočetní zkušenosti s multiprocesorem IBM eServer x455: architektura NUMA a procesory Itanium 2 / Jakl, Ondřej -- In: Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 51-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace / Bradáč, František, Kaňovský, Vladimír, Podskalský, Zbyněk, Pohanka, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě / Rudolf, Emil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 1 (2004), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výprava ku Kleti / Běhal, Zdeněk, Strnad, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 511-516
Zdroj: ČGS (UNM)
Výprava na Monte Canin / Wagner, Josef, 1951- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 8 (1983), s. 350-352, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výprava za riebeckitem / Fediuk, František, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 444-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu / Císařová, Ivana, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman -- In: Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)