Listování
od 

Výprava ku Kleti / Běhal, Zdeněk, Strnad, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 511-516
Zdroj: ČGS (UNM)
Výprava na Monte Canin / Wagner, Josef, 1951- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 8 (1983), s. 350-352, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výprava za riebeckitem / Fediuk, František, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 444-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu / Císařová, Ivana, Haloda, Jakub, Laufek, František, Skála, Roman -- In: Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vypřesnění struktury kasiteritu Rietveldovou metodou: naléhavá výzva k pečlivé přípravě vzorku
The Výpustek Cave reveals its secret
Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia / Lang, Miloš, Miko, O., Pivec, Edvín, Uher, P. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 26, - (1994), s. 165-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia / Lang, Miloš, Miko, Oto, Pivec, Edvín, Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 26, č. 3 (1994), s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Výrazné kulovité vyvětrávání čediče u Sebuzína / Fišera, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989 / Martinát, Stanislav, Zapletalová, Jana -- In: Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně -- s. 62-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výroba kameniva v jihomoravském kraji před dvaceti lety a v současnosti / Pokorný, Jiří -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 61, č. 6 (1983), s. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848) / Majer, Jiří -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 33, č. 2 (2000), s. 65-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích / Přichystal, Antonín, 1950-, Svoboda, Jiří -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy / Špaček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 5 (1996), s. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 4 (2001), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
K výročí F.X.M. Zippeho (1791 až 1863) / Majer, Jiří -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1991), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí J.A.Komenského a výuka geologie / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 219
Zdroj: ČGS (UNM)
K 150. výročí narození Emanuela Bořického / Hejtman, Bohuslav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 127-134
Zdroj: ČGS (UNM)
140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959) / Frühbauerová, Oldřiška -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 1 (2007), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)