Listování
od 

Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia / Lang, Miloš, Miko, O., Pivec, Edvín, Uher, P. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 26, - (1994), s. 165-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia / Lang, Miloš, Miko, Oto, Pivec, Edvín, Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 26, č. 3 (1994), s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Výrazné kulovité vyvětrávání čediče u Sebuzína / Fišera, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989 / Martinát, Stanislav, Zapletalová, Jana -- In: Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně -- s. 62-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výroba kameniva v jihomoravském kraji před dvaceti lety a v současnosti / Pokorný, Jiří -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 61, č. 6 (1983), s. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848) / Majer, Jiří -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 33, č. 2 (2000), s. 65-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích / Přichystal, Antonín, 1950-, Svoboda, Jiří -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy / Špaček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 5 (1996), s. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 4 (2001), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
K výročí F.X.M. Zippeho (1791 až 1863) / Majer, Jiří -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1991), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí J.A.Komenského a výuka geologie / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 7 (1982), s. 219
Zdroj: ČGS (UNM)
K 150. výročí narození Emanuela Bořického / Hejtman, Bohuslav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 127-134
Zdroj: ČGS (UNM)
140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959) / Frühbauerová, Oldřiška -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 1 (2007), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí objevu Hlinitých jeskyní / Koudelka, M. -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 4 (1995), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál? / Morávek, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 2 (1993), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla / Mayová, Anna, 1940- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- [1] s. T 14
Zdroj: ČGS (UNM)
150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt / Herčko, Ivan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť / Gerthoffer, Vincent -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 379-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 2 (1998), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)