Listování
od 

Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr / Kocian, Kamil, Nikolskij, A. L. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 308-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody / Antal, Jaroslav, Benetin, Ján, Šoltész, Andrej -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 399-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve / Anděl, Lukáš, Kusý, Jaroslav, Macůrek, Vlastimil, Šafářová, Marcela, Valeš, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 15-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří / Řehoř, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 29-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2004), s. 41-49, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov) / Jelenová, Marta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 211-212, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice) / Stříž, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ametystu v Podkrkonoší / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr, Pěgřimočová, J. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 129-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh / Pavlarčík, Stanislav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 217-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru / Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum) / Litochleb, Jiří, Mrázek, Pavel -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína / Čtvrtník, Jan, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 211, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk) / Krausová, Dagmar, Vydra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria / Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 477-478
Zdroj: ČGS (UNM)