Listování
od 

Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku / Kožušníková, Alena, Martinec, Petr, Pěgřimočová, J. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 129-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh / Pavlarčík, Stanislav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 217-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru / Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 131-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum) / Litochleb, Jiří, Mrázek, Pavel -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína / Čtvrtník, Jan, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 211, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk) / Krausová, Dagmar, Vydra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria / Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 477-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce / Prachař, Ivan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 2 (1988), s. 109-112, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku / Litochleb, Jiří, 1948-, Novická, Zora, Šrein, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 207
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví / Martaus, Alexandr, Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 425-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 481-486
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové / Pek, Ilja, Zimák, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika / Hofman, Petr, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika / Hofman, Petr, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách / Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 126-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 152-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 315, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu / Střeštík, Jaroslav -- In: Extrémy počasí a podnebí. Sborník abstraktů a CD ROM s články -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ