Listování
od 

Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 184-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu / Knésl, Juraj, Knéslová, Alžbeta -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích / Dryák, Kamil, Fišera, Milan, 1937-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 95-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt jantaru na lokalitě Študlov / Boháček, Zbyněk, Franců, Juraj, Krejčí, Oldřich, Mátl, V. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1999, č. 7 (1999), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt jantaru na lokalitě Študlov / Boháček, Zbyněk, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Mátl, Václav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata) / Fejdiová, Oĺga, Ondrejičková, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu / Hejna, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt kinzigitu u Ktiše / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 422-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty / Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 2 (1994), s. 146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích / Nepejchal, Miroslav, 1948- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku / Sláma, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 190-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 291-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát / Pulec, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu / Cílek, Václav, jr., Komaško, Alexandr -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 23-53, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Skácel, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava) / Bubík, Miroslav, Losos, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)