Listování
od 

Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 291-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát / Pulec, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu / Cílek, Václav, jr., Komaško, Alexandr -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 23-53, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Skácel, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 103-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava) / Bubík, Miroslav, Losos, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava) / Bubík, Miroslav, Losos, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach / Gaál, Ľudovít -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 78 (1982), s. 71-83, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti / Tesař, Jiří -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 69, č. 2 (1991), s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave / Aboniy, Arpád, Rozložník, Ondrej -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 5 (1985), s. 475-476
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic / Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt milleritu ve Chvaleticích / Obst, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 215-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče. / Houzar, Stanislav, Krmíček, Lukáš -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 154-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 121-122, Příl. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov / Halavínová, Michaela, Krmíček, Lukáš, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 64-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny / Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XII, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)