Listování
od 

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko) / Novák, Zdeněk, Panoš, Vladimír, 1922-2002, Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 160-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 160-161, Příloha V
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 438-444
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu / Horáková, Milada, Novák, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 151-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna / Rak, Štěpán -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 14-25, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna / Ondruš, Petr, 1960-, Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt nitridu titanu (osbornitu)ve strusce z Kladna / Ondruš, , Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11, č. 1 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt nositelů kadmia v přírodě / Kozumplíková, Milena, Langrová, Anna, Navrátil, Ondřej, Šrein, Vladimír -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine / Karoli, Stanislav, Molnár, Jozef, Zlinská, Adriena -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci / Jahn, Ján, Kováč, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury) / Punčochář, Pavel, 1944- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 11 (2003), s. 295
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun) / Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika) / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Süsser, Ctibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou) / Frýda, Jiří, Jelínek, Emil, 1943-, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR / Bíliková, Anna -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 12 (1983), s. 311-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova / Buriánek, David, Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum) / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 234
Zdroj: ČGS (UNM)