Listování
od 

Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 238-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne / Háber, Milan, Knésl, Juraj, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 457-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu / Střeštík, Jaroslav -- In: Mikroklima porostů. Sborník ze semináře -- s. 37-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku / Hořejší, Jaroslav -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 18-27, obr. příl. II-III
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku / Hořejší, Jaroslav -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 30-39, 1. s. obálky, obr. příl. II-III
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží / Doležalová, Lucie, Komínková, Dana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 6 (2013), s. 192-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy) / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu / Fediuk, František, 1929-, Kopecký, Stanislav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 1 (2005), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje) / Čejka, Jiří, Gabašová, Ananda, Jindra, Jaroslav, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 273-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch / Rojkovičová, Ludmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt vsutých kůstek u lebek s kraniosynostózami. / Tonar, Štěpán, Velemínský, Petr (2008) -- In: Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka -- ISBN 978-80-254-3734-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice) / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno) / Hanžl, Pavel, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem / Datel, Josef, Krásný, Jiří (2005) -- In: XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem / Kudělásek, Vladimír, Mandour, Mohamed Ali, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu / Kopecký, Stanislav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 3 (2007), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika) / Houzar, Stanislav, Kadlec, Tomáš, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM -- NM
Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory) / Kvaček, Milan, 1930-1993, Malec, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)