Listování
od 

Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Malecha, Adolf, Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoce hlinité amfiboly Českomoravské vrchoviny
Vysoce mafické amfibolity moldanubika Českomoravské vrchoviny
Vysoká skála v údolí Hodonínky / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 7 (2004), s. 220
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring / Koníček, Petr, Kukutsch, Radovan, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 19, říjen (2012), s. 24-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa / Vlašímský, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 394
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoko-, středně- a nízkotlaké minerální asociace z české části jednotky Královského hvozdu v moldanubiku jihozápadních Čech
Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica / Rebro, Augustin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 163-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem / Bodnárová, L., Hela, R., Lukáš, J., Macháňová, P., Sitek, Libor, Válek, J. -- In: Speciální betony 2012. Betony v extrémních podmínkách - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony -- S. 144-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby / Brunnerová, Zdeňka -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 63, č. 7-8 (1985), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava -- s. 30-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysokotemperaturnaja degidratacija kaolinitov. III., vlijanije parametrov submikroskopičeskoj struktury
Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry / Fedorenko, Jurij Gregorjevič, Horváth, Ivan, 1937-, Kukovskij, Jevgenij Georgijevič -- In: Silikáty -- Roč. 30, č. 4 (1986), s. 311-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech / Balíček, P., Bradáčová, K., Koza, V., Machač, P., Přibyl, Oldřich -- In: Aprochem 2009 -- S. 250-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vysokoteplotní až ultravyokoteplotní metamorfoza spojená s polyfázovou ultrapotasickou intruzí:granáticko-silimanit-cordieritické kingigity a granát ortopyroxenické migmatitu z východní části moldanubika (český masív)
Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna / Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa / Kozielová, Erika, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca / Petrík, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 463-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve / Přibyl, Oldřich -- In: Documenta geonica 2013 -- S. 135-139
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vysokotlaká metabazika z kutnohorského krystalinika: geologická pozice a petrologie exotických litologií podél členitého okraje moldanubika, Český masiv.