Listování
od 

Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku / Čverčko, Jozef, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 391-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku / Čverčko, Jozef, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 37-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu / Adámek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 2 (1985), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru / Urbánek, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 55-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska / Bujalka, Pavol, Franko, Ondrej, 1931-, Malatinský, Kazimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 3 (1985), s. 271-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň) / Klečka, Milan, Krtková, Alena, Pařík, Milan, Synek, Jaroslav, Štulc, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 102-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu / Chmelík, František, Ďurica, Dušan, 1932-, Menčík, Eduard, Michalíček, Miroslav -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 (1987), s. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let / Jarý, Josef, Mořkovský, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 413-417
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách / Novák, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 89-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany / Herčík, Ferdinand, Macháčková, Jiřina, Prokšová, Stanislava -- In: Zpravodaj Sdružení vodohospodářů ČR -- ISSN 1211-5614 -- Roč. 15, č. 1 (2005), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku / Bednář, Vratislav, Kociánová, Kateřina, Zimák, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 271 (1994), s. 45-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa) / Salaj, Jozef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 41, č. 3 (1996), s. 127-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka / Baroň, Ivo -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka / Baroň, Ivo -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších / Hošek, Jan, 1962-, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 179-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká / Albrechtová, Eliška, Galgánek, Jan, Jedlička, Jaromír, Konupčíková, Zita -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 162-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky / Čermák, Petr, 1946-, Řehoř, Michal, Schmidt, Pavel, 1936- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2014), s. 20-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky dlouholeté spolupráce mezi katedrou užité geofyziky Karlovy Univerzity v Praze a oddělením geofyziky na Vysokém učení technickém José Antonio Echeverría v Havaně
Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi / Grmela, Arnošt, Jelínek, Petr, Rapantová, Naďa -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 269-277
Zdroj: ČGS (UNM)