Listování
od 

Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších / Hošek, Jan, 1962-, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 179-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká / Albrechtová, Eliška, Galgánek, Jan, Jedlička, Jaromír, Konupčíková, Zita -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 162-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky / Čermák, Petr, 1946-, Řehoř, Michal, Schmidt, Pavel, 1936- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2014), s. 20-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky dlouholeté spolupráce mezi katedrou užité geofyziky Karlovy Univerzity v Praze a oddělením geofyziky na Vysokém učení technickém José Antonio Echeverría v Havaně
Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi / Grmela, Arnošt, Jelínek, Petr, Rapantová, Naďa -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 269-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska / Žebrák, Pavel -- In: Vlastivědný sborník Podbrdska -- Roč. 38-39 (1987), s. 257-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice / Knéslová, Alžbeta, Maťová, Viera -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 129-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska 1 (Variant.)
Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov) / Bednaříková, Stanislava, Gnojek, Ivan, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu / Bednaříková, S., Gnojek, I., Přichystal, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. IX, č. 1 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění / Střelec, Tomislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 129-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab / Falc, Zdeněk, 1945-, Sáňka, Vladimír, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemického studia vulkanoklastických hornin karpatské předhlubně
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát / Vilinovič, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury / Vilinovičová, Ľubica -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy) / Filo, Miroslav, Panáček, Adrián, Smolka, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 337-341
Zdroj: ČGS (UNM)