Listování
od 

Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice / Knéslová, Alžbeta, Maťová, Viera -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 129-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska 1 (Variant.)
Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov) / Bednaříková, Stanislava, Gnojek, Ivan, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu / Bednaříková, S., Gnojek, I., Přichystal, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. IX, č. 1 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění / Střelec, Tomislav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 129-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab / Falc, Zdeněk, 1945-, Sáňka, Vladimír, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemického studia vulkanoklastických hornin karpatské předhlubně
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát / Vilinovič, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury / Vilinovičová, Ľubica -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy) / Filo, Miroslav, Panáček, Adrián, Smolka, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 337-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov / Filo, Miroslav, Panáček, Adrián -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Zima, Ladislav (2003) -- In: Jesenicko -vlastivědný sborník -- s. 35-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou / Kadlec, Jaroslav, Nedvěd, Jiří -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu / Hašek, Vladimír, Mayer, Stanislav, Slezák, Ladislav, Štelcl, Otakar, Záhora, Richard -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 35-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 130-131, Příl. XI
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova / Morysek, Jiří, Pacltová, Blanka -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 27-47
Zdroj: ČGS (UNM)