Listování
od 

Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab / Falc, Zdeněk, 1945-, Sáňka, Vladimír, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemického studia vulkanoklastických hornin karpatské předhlubně
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát / Vilinovič, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury / Vilinovičová, Ľubica -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy) / Filo, Miroslav, Panáček, Adrián, Smolka, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 337-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov / Filo, Miroslav, Panáček, Adrián -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Zima, Ladislav (2003) -- In: Jesenicko -vlastivědný sborník -- s. 35-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou / Kadlec, Jaroslav, Nedvěd, Jiří -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu / Hašek, Vladimír, Mayer, Stanislav, Slezák, Ladislav, Štelcl, Otakar, Záhora, Richard -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 35-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 130-131, Příl. XI
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova / Morysek, Jiří, Pacltová, Blanka -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 27-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá) / Koverdynský, Bohdan, 1937-, Mixa, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Žáček, Vladimír -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000: sborník abstraktů -- ISSN 0 (1996), s. 56-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping / Eckhardtová, Šárka -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1995, - (1996), s. 56-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník) / Cháb, Jan, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor / Absolon, Adolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)