Listování
od 

Výsledky geologického výkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983 / Ťapák, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 450-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000 / Hudáček, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever / Veĺký, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000 / Štěpánek, Petr -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 61-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013 / Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Žůrek, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 55, mimořádné číslo (2013), s. 6-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013 / Kořínek, Robert, 1943-, Kukutsch, Radovan, 1980-, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. mimoř.č. (2013), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika / Bezák, Vladimír -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný / Brož, Jaroslav, Šimon, Zdeněk -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě / Benada, Stanislav, Blažej, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 236-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov / Struňák, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 444-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný / Medveď, Juraj, Žák, Andrej -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 50-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Kuklová, Květoslava, Řezníček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997 / Obruča, Miiroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 3 (1997), s. 205-209
Zdroj: ČGS (UNM)