Listování
od 

Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 312-318
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov / Dyk, Vladimír, Trachtulec, Jan, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1990), s. 44-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1999), s. 5-14, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998 / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 57-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur / Větrovský, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1995), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach / Dobra, Eduard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 11 (1993), s. 624-627
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie) / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 116 (2012), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov / Molnár, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Orel, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků / Tajovský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 170-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek / Stettner, Otto -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí / Cajz, Vladimír, 1959-, Černá, Aneta, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, 1979-, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Č. (2007) (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov / Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk) / Buriánková, Kristýna, Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Kabátník, Patrik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)