Listování
od 

Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie) / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 116 (2012), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov / Molnár, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Orel, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků / Tajovský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 170-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek / Stettner, Otto -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí / Cajz, Vladimír, 1959-, Černá, Aneta, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav, 1979-, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Č. (2007) (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov / Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk) / Buriánková, Kristýna, Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Kabátník, Patrik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika / Burianková, Kristýna, Finger, F., Hanžl, Pavel, Kabátník, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika / Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Vít, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel, 1964-, Vít, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras) / Lysenko, Vladimír, 1940-, Zapletal, Jeroným -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin / Fojtek, Alois, Martinec, Petr, 1942-, Švec, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1987), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 495
Zdroj: ČGS (UNM)