Listování
od 

Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk) / Buriánková, Kristýna, Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Kabátník, Patrik -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika / Burianková, Kristýna, Finger, F., Hanžl, Pavel, Kabátník, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika / Hanžl, Pavel -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Vít, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel, 1964-, Vít, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras) / Lysenko, Vladimír, 1940-, Zapletal, Jeroným -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin / Fojtek, Alois, Martinec, Petr, 1942-, Švec, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1987), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 495
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu / Konzalová, Magda -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 2 (1970), s. 41-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov / Bubík, Miroslav, 1962-, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách / Krause, Jan, Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 257-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky / Nováková, Alena -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 50, č. 2 (2012), s. 215-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky monitoringu některých sanačních prací / Dvořák, Pavel, Dvořáková, Věra -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve / Jiříček, Rudolf -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 103-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky napäťovej analýzy z oblasti Sudetského zlomu (SV časť Českého Masívu)
Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou / Ledvinková, Vlasta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku / Ledvinková, Vlasta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu / Dědáček, Karel, 1946-, Mašín, Jan, Šťovíčková, Naděžda, Veselý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů / Hyršl, Jaroslav, Neumanová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 46-50
Zdroj: ČGS (UNM)