Listování
od 

Výsledky monitoringu některých sanačních prací / Dvořák, Pavel, Dvořáková, Věra -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve / Jiříček, Rudolf -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 103-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky napäťovej analýzy z oblasti Sudetského zlomu (SV časť Českého Masívu)
Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou / Ledvinková, Vlasta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku / Ledvinková, Vlasta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu / Dědáček, Karel, 1946-, Mašín, Jan, Šťovíčková, Naděžda, Veselý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů / Hyršl, Jaroslav, Neumanová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 46-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ / Grygárek, Jiří, 1934-, Kouřil, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 8 (1997), s. 263-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 208-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru / Holub, Milan, Hušpauer, M., Mikuš, Miloslav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter -- In: Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10 -- ISBN 978-80-89128-79-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter (2011) -- In: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie -- ISBN 978-80-89128-90-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry / Muška, Peter, Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve / Bucha, Václav, Elznic, Antonín, Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927-, Pazderková, Anna -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou) / Hladilová, Šárka -- In: Hašek V., Nekuda R., Unger J., eds.: Ve službách archeologie III. -- ISBN 80-7275-029-1 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis -- Č. 17 (1982), s. 5-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989 / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013 / Fraštia, Milan, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2013), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 139-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka / Nosterská, Marie -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)