Listování
od 

Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru / Hruškovič, Samuel, Kabina, Peter -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 31-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Daňko, Ján, Fojt, Bohuslav, 1929-, Koverdynský, Bohdan, 1937-, Orel, Petr, Rejl, Luboš, 1940-, Voda, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 258-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin / Nouza, Richard, Pluskal, Oskar, Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 317-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin / Nouza, Richard, Pluskal, Oskar, Šponar, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 69-71, Příl. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech / Gaža, Bedrich, Kostelníček, Petr -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 367-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy / Gaža, Bedrich -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 23-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba / Bujok, Petr, Klempa, Martin, Meierová, Monika, Poláček, Aleš -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980 / Ouhrabka, Vratislav -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 9 (1997), s. 70-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR / Ďurica, Dušan, Gaža, Bedrich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru / Kotris, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 230-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller / Němec, Jaroslav, Osner, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách / Bogusch, P., Dvořák, L., Hlaváč, Jaroslav -- In: Malacologica Bohemoslovaca -- Roč. 7, - (2008), s. 33-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve / Jurková, Alena, 1925-1987 -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky předběžného průzkumu fluviálních akumulací v lokalitách Dubicko-Háj a Mohelnice III-Třeština / Káňová, Marta -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 65-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník / Grünnerová, Eva -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 89-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl. / Weiss, Gerhard -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice) / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)