Listování
od 

Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně / Adamová, M., Bak, M., Bubík, M., Franců, J., Gedl, P., Mikuláš, Radek, Švábenická, L., Uchman, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 18-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice / Nedbálek, Rostislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2013), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha) / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 70-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách / Šafařík, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 337-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku / Malecha, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, J., Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 4 (1987), s. 45-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války / Matějček, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 105 (1986), s. 109-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát / Šalaga, Ivan, Šalagová, Viera -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 35-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá / Kos, Petr -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 138-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Malecha, Adolf, Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoce hlinité amfiboly Českomoravské vrchoviny
Vysoce mafické amfibolity moldanubika Českomoravské vrchoviny
Vysoká skála v údolí Hodonínky / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 7 (2004), s. 220
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring / Koníček, Petr, Kukutsch, Radovan, Ptáček, Jiří, Souček, Kamil -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 19, říjen (2012), s. 24-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa / Vlašímský, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 394
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoko-, středně- a nízkotlaké minerální asociace z české části jednotky Královského hvozdu v moldanubiku jihozápadních Čech
Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica / Rebro, Augustin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 163-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem / Bodnárová, L., Hela, R., Lukáš, J., Macháňová, P., Sitek, Libor, Válek, J. -- In: Speciální betony 2012. Betony v extrémních podmínkách - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony -- S. 144-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby / Brunnerová, Zdeňka -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 63, č. 7-8 (1985), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)