Listování
od 

Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů / Kadounová, Zdeňka -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985 / Rozložník, Ladislav -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986 / Janků, Jaroslav, Koráb, Tomáš, Němec, František, Rudinec, Rudolf -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 63-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR / Ďurica, Dušan, Gaža, Bedrich -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti / Grygárek, Jiří, 1934- -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 8 (1987), s. 214-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát / Buček, Stanislav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 133-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka) / Adamová, Marie, Bak, Marta, Bubík, Miroslav, Franců, Juraj, 1957-, Gedl, Przemyslaw, Mikuláš, Radek, Švábenická, Lilian, 1953-, Uchman, Alfred -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně / Adamová, Marie, Bak, Marta, Bubík, Miroslav, Franců, Juraj, Gedl, Przemyslaw, Mikuláš, Radek, Švábenická, Lilian, Uchman, Alfred -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně / Adamová, M., Bak, M., Bubík, M., Franců, J., Gedl, P., Mikuláš, Radek, Švábenická, L., Uchman, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 18-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice / Nedbálek, Rostislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2013), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha) / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 70-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách / Šafařík, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 337-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku / Malecha, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, J., Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 4 (1987), s. 45-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války / Matějček, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 105 (1986), s. 109-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát / Šalaga, Ivan, Šalagová, Viera -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 35-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá / Kos, Petr -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 138-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Malecha, Adolf, Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)