Listování
od 

Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 260
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998 / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Magma '96 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 150
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze / Bukovanská, Marcela, Jakeš, Petr, 1940-2005, Šolc, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 19-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí" / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné" / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava"Drahé kameny" v Radostné pod Kozákovem / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 1 (1984), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba bane Gbely / Kotek, Jaroslav, Novák, Václav, 1945-, Silla, Jozef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 260-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky / Novotný, Jan, Štorek, David -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 1 (2001), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba dolu Slaný / Gaďo, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 403-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí / Mařík, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 465-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí / Halas, Petr, Vlková, V. -- In: Sborník příspěvků z konference "Říční krajina" -- s. 376-379
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 17-37, 4 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 10 (1984), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů / Kessler, Miroslav Ferdinand, Němec, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 1 (1990), s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí / Strakoš, Tomáš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd / Borecká, Lenka, Hruška, Jakub, Jehlička, Jan, Machovič, Vladimír, Novotná, Miroslava, Sýkorová, Ivana, 1969-, Urban, Ondřej -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 171-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky / Antal, Boris -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)