Listování
od 

Výuka geologických oborů na vysokých školách / Pospíšil, Pavel -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 2 (2006), s. 40-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Výuka geologie a biologie na střední škole ve Francii / Friedlová, Jana -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 5 (1982), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze / Lamboj, Ladislav, 1941- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty / Biolková, Jindra -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku / Tvrdoň, Bohuslav -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Výuka horního práva u nás v minulosti a nyní / Tvrdoň, Bohuslav -- In: Studie z dějin hornictví 2 -- s. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Výuka na geologických lokalitách / Kočárek, Eduard, 1928- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 6 (1988), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi / Bruthans, Jiří, Kadlecová, R. (2005) -- In: 12. národní hydrogeologický kongres -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně? / Pavlík, Roman -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Využijeme těžké minerály z ložisek písků? / Procházka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline / Drahoš, Miroslav, Šalaga, Ivan, Šalagová, Viera -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 137-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitelnost černouhelných kalů / Neuwirth, Alois -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště -- s. 98-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska / Kadlečík, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 305-308
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek / Ostrezy, Josef -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Čurda, Stanislav, Herrman, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renata, Milický, Martin, Válková, Ivana -- In: Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005 -- ISBN 80-02-01875-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Hermann, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renáta, Válková, Ivana -- In: Projekt Labe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-67-X -- s. 40-47, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve / Breiter, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy / Kuča, Martin, Přichystal, Antonín, Vokáč, Milan -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí -- ISBN 80-88709-83-0 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu / Prokop, Pavel, 1945- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 28-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí / Duchek, Petr, Engelthaler, Zdeněk, Menkyna, Rudolf -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 36, č. 7 (1986), s. 202-204
Zdroj: ČGS (UNM)