Listování
od 

Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky / Havlíček, M., Kallabová, Eva, Kirchner, Karel -- In: Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR -- s. 14-14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy / Dvořák, Petr -- In: Fyzickogeografický sborník 4 -- S. 58-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Prosinec, č. 2012 (2013), s. 132-136
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese / Kirchner, Karel, 1951-, Roštínský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 132-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou / Červinka, Pavel -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 3 (1994), s. 163-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj architektury sedimentární pánve v podmínkách iniciálního kontinentálního riftu, kenozoikum, mostecká pánev, oherský rift, (centrální Evropa)
Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785 / Mikulecký, L., Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 123-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu / Podlešák, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu / Podlešák, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj centrálních And
Vývoj chemického složení manganocolumbitu v pegmatitu Puklice I, západní Morava, Česká republika
Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru / Jezerský, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 1 (1994), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika / Buriánek, David, Novák, Milan, 1952- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip -- In: Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 25-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj čeledi Rzehakiidae (Mollusca, Bivalvia) v třetihorách Eoroasie
Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření / Zeman, Antonín, 1943- -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 11 (1983), s. 418-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj depozice síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela -- In: Ovzduší 2001 -- ISBN 80-210-2591-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku / Novák, Jaromír -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 89-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.) / Urbánek, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 2 (1992), s. 162-173
Zdroj: ČGS (UNM)