Listování
od 

Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu / Matějka, Dobroslav, Nosek, Tomáš, René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 241-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 192-195
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 192-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 82-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj flyšového pásma Karpat na Moravě a na Západním Slovensku
Vývoj fyzické geografie
Vývoj geologického mapovania na Slovensku / Herčko, Ivan, 1943- -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 7-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi / Šantrůček, Pravoslav -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 21, č. 1-2 (1989), s. 1-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I. / Fajkus, Břetislav, Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 7 (1987), s. 253-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II. / Fajkus, Břetislav, Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 8 (1987), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled / Štěpančíková, Petra -- In: VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů -- S. 140-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj granitů české části smrčinského plutonu
Vývoj greisenizace Hubského pně / René, Miloš -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 97-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Vývoj hlavních vegetačních typů spodního miocénu sz. Čech
Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 12-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj horských lesů na Šumavě / Svobodová, Helena -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. Suppl. 1 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky / Švec, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 674-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj hydrogeologické situace při likvidaci báňských děl v rosicko-oslavanské pánvi
Vývoj informačního systému geologických lokalit / Ardielli, Jiří, Jelínek, Jan, Jirka, Jakub, Kajzar, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)