Listování
od 

Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II. / Fajkus, Břetislav, Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 8 (1987), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled / Štěpančíková, Petra -- In: VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů -- S. 140-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj granitů české části smrčinského plutonu
Vývoj greisenizace Hubského pně / René, Miloš -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 97-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Vývoj hlavních vegetačních typů spodního miocénu sz. Čech
Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve / Dopita, Miloslav -- In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- s. 12-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj horských lesů na Šumavě / Svobodová, Helena -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. Suppl. 1 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky / Švec, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 674-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj hydrogeologické situace při likvidaci báňských děl v rosicko-oslavanské pánvi
Vývoj informačního systému geologických lokalit / Ardielli, Jiří, Jelínek, Jan, Jirka, Jakub, Kajzar, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj izotopového složení uhlíku přes svrchnosilurský Lau Event v oblasti severní Perigondwaně
Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny / Janský, Bohumír, 1951-, Pivokonský, Martin -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 74-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu / Gergel, Jiří, 1942- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2004), s. 11-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jeskyní ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: III. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy -- s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně / Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, Pavol -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 191-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jihomoravských niv / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 23-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jihomoravských niv / Havlíček, Pavel -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 22, č. 18 (1987), s. 9-72, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech / Czudek, Tadeáš -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 79, č. 1-2 (1994), s. 43-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj karbonského akrečního klínu v moravskoslezské paleozoické pánvi