Listování
od 

Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON) / Fottová, Daniela (1999) -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON) / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj lužicko-slezské oroklíny (severovýchodní okraj Českého masivu): Kinematika variské deformace
Vývoj magmatické aktivity v komplexech iráckého Zagrosu
Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice / Šancer, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj metod pro vzorkování a analýzy gasolinických uhlovodíků z podmořských sedimentů jako indikátorů jejich tvorby a zachycení
Vývoj minerálních druhů / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 2 (1984), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 144
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Harman, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 348-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici / Batík, Petr, 1938- -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 144-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Zapletal, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj morfologie a složení turmalínů z nodulárního granitu v Lavičkách u Velkého Meziříčí, moldanubikum
Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 154-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika / Franců, Eva, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy / Hartvich, Filip, Jedlička, J. -- In: Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní -- S. 46-57
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice / Vaishar, Antonín -- In: O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí -- s. 19-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj názorů na geologickou pozici ultrabazických nodulí / Synek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora) / Horný, Radvan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 13-32
Zdroj: ČGS (UNM)