Listování
od 

Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách / Ložek, Vojen -- In: Příroda Mladoboleslavska -- s. 184-187
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti / Ložek, Vojen -- In: Měkkýši Moravského krasu -- s. 8-19
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií / Herčík, Ferdinand -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 42-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Sborník 2. semináře české tektonické skupiny -- s. 64-65
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 64-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy / Krejčová, J., Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti -- S. 307-313
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj radioaktivních term v Teplicích / Čadek, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Č. 12 (1982), s. 196-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové / Czudek, Tadeáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- S. 52-53
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua / Šebesta, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP / Kohoutová, Jana, Milič, Jiří -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 70-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pišút, Peter -- In: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu / Břízová, Eva -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj říční sítě Moravského krasu / Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, P. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 90, - (2005), s. 171-189
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj říční sítě Moravského krasu / Kalenda, Pavel, Kučera, Jaroslav, Mravec, Pavol -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 171-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 47-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík / Rojík, Petr -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat / Vacek, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle / Kratochvíl, Miloš -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)