Listování
od 

Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 2 (1999), s. 35-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice / Minaříková, Dagmar -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 19 (1989), s. 105-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000 / Verner, Stanislav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 11 (2000), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii / Gregorová, Růžena -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1992), s. 68-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj stavu půd / Hruška, Jakub (2002) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd-limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7212-190-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987 / Římánek, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 3-4 (1988), s. 177-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985 / Smotlacha, Oldřich -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 1-2 (1986), s. 107-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj světových cen uhlí / Šajtr, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 8 (1994), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000 / Honěk, Josef, Schejbal, Ctirad, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 2-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek / Buchta, Štěpán, Čuřík, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 3 (1994), s. 133-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I. / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 7 (2003), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly) / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 12-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 9 (2003), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly) / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 11 (2003), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 1 (2004), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu) / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 2 (2004), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)