Listování
od 

Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000 / Honěk, Josef, Schejbal, Ctirad, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 2-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek / Buchta, Štěpán, Čuřík, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 3 (1994), s. 133-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I. / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 7 (2003), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly) / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 12-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 9 (2003), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly) / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 11 (2003), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 1 (2004), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu) / Kučera, Cyril -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 2 (2004), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj těžby uhlovodíků / Hudcová, Jana, Kachlík, Rostislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují" / Batík, Petr, 1938-, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 3 (1996), s. 297-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině / Balatka, Břetislav, 1931-, Kalvoda, Jan -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 173-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi / Czudek, Tadeáš, Hiller, Achim -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 94-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov) / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR / Dvořák, Petr -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt / Steiner, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 10 (1983), s. 160-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč. / Steiner, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 12 (1983), s. 173-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1 / Steiner, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 11 (1983), s. 165-172
Zdroj: ČGS (UNM)